null

KUORMA- JA LINJA-AUTONKULJETTAJIEN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUS


Offirella on Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hyväksyntä kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden edellyttämän jatkokoulutuksen antamiseen. Kuljettajien ammattipätevyys on voimassa viisi vuotta perustason ammattipätevyyden saavuttamisesta, ja ammattipätevyyden voimassaoloa voidaan jatkaa viideksi vuodeksi kerrallaan jatkokoulutuksella.

Jatkokoulutus voidaan antaa vähintään 7h jaksoissa. Jatkokoulutuksessa opetuksen kokonaismäärä on 35h. Jokaisesta viidestä 7h jaksosta tulee osallistujalle erillinen todistus.

7h koulutus voi sisältää yhdistelmiä esimerkiksi seuraavista:

  • erilaiset liikenteen hätä- ja onnettomuustilanteet, riskien ennakointi ja toiminta onnettomuustilanteissa.
  • paloturvallisuus ajoneuvoissa ja terminaalirakennuksissa.
  • hätäensiapukoulutus 7h, tai 4h ja lisäksi muuta koulutusta
  • ensiapukoulutus EA1 (kaksi 7h koulutuspäivää)
  • ympäristövahingot kuljetuksissa
  • uhka tai väkivaltatilanteet

Voimme käyttää Trafin jo hyväksymiä koulutusohjelmia, tai hyväksyttää tarvittaessa uusia asiakkaan tarvetta vastaavia sisältöjen yhdistelmiä.

Emme ainakaan toistaiseksi järjestä avoimia koulutuksia, vaan toteutamme koulutukset tilauksesta ryhmille.

Offire Oy
Koulutus ja konsultointi