null

ESIMERKKEJÄ ENSIAPUKOULUTUKSISTA


HÄTÄENSIAPUKOULUTUS 4h

Sisältää ensiapuluennot ja noin 1h käytännön harjoituksia.

Luennot:

 • hätäilmoituksen tekeminen
 • verenvuodon tyrehdyttäminen
 • hengitysteiden avaaminen
 • vierasesineen poisto hengitysteistä
 • yleisimmät vakavat sairauskohtaukset
 • toiminta sairauskohtauksissa
 • elottomuus ja peruselvytys

Käytännön harjoitukset:

 • puhallus- ja paineluelvytysharjoitus
 • hengitysteiden avaaminen
 • kylkiasento
 • vierasesineen poisto hengitysteistä
 • potilaan hätäsiirto

Koulutusryhmän maksimi koko on enintään 20 henkeä.

Haluttaessa koulutus voi toimia samalla kertauskoulutuksena, jonka suoritettuaan osallistujat saavat kolme vuotta jatkoa voimassa oleviin SPR:n EA1- tai EA2-suorituksiinsa. Asiasta on mainittava kurssin sisällöstä ja ajankohdasta sovittaessa. EA1- tai EA2-suoritusten voimassaoloa ei saa olla jatkettu kertaamalla jo aiemmin, voimassaolon jatkaminen on mahdollista vain kerran.


ENSIAPUKOULUTUS 16h (Vastaa sisällöltään EA1- tai EA2-kurssia)

Koulutus jaetaan kahdelle päivälle - kaksi kahdeksan tunnin koulutuspäivää, sisältäen luentoja ja käytännön harjoituksia.

EA1-kurssin tyypillinen sisältö:

Luennot:

 • hätäilmoituksen tekeminen
 • ihmisen peruselintoiminnot
 • potilaan tutkiminen
 • verenvuodon tyrehdyttäminen
 • hengitysteiden avaaminen
 • vierasesineen poisto hengitysteistä
 • elottomuus ja peruselvytys
 • yleisimmät vakavat sairauskohtaukset
 • toiminta sairauskohtauksissa
 • myrkytykset ja yliannostukset
 • vammapotilaan kohtaaminen
 • palovammat
 • alilämpöinen potilas
 • sähkötapaturmat
 • murtumat
 • venähdykset ja nyrjähdykset
 • toiminta onnettomuuspaikalla
 • ihmisen käyttäytyminen kriisitilanteissa

Käytännön harjoitukset:

 • pulssin ja hengityksen tarkistaminen
 • puhallus- ja paineluelvytysharjoitus
 • hengitysteiden avaaminen
 • kylkiasento
 • vierasesineen poisto hengitysteistä
 • potilaan hätäsiirto
 • vammapotilaan käsittely
 • case-harjoittelu

Koulutusryhmän maksimi koko on enintään 20 henkeä. 

Koulutettavien on haluttaessa mahdollista saada kurssin suoritettuaan SPR:n EA1- tai EA2-suoritusmerkinnät ja todistukset. Asiasta on mainittava kurssin sisällöstä ja ajankohdasta sovittaessa.


JATKOULUTUKSET

Offiren kouluttajien toiminta käytännön ensihoidon tehtävissä antaa hyvät mahdollisuudet koulutuksen sisällön tapauskohtaiseen muokkaamiseen. Koulutus voidaan rakentaa osittain tai vaikka kokonaan halutun erityisaiheen ympärille.

Ensiapukoulutus esimerkiksi case-harjoituksina on myös hyvä osa ja täydennys muutakin turvallisuusasiaa sisältävään rastikoulutukseen, tai esimerkiksi yrityksen toimintapäivän osana. Pyydä tarjous haluamastasi toteutusmallista, tai pyydä meiltä ehdotus toteutukseksi.

Offire Oy
Koulutus ja konsultointi