null

PELASTUSSUUNNITELMA


Kiinteistöön laaditun pelastussuunnitelman tulee täyttää pelastuslain ja pelastustoimiasetuksen vaatimukset. Suunnitelma ei kuitenkaan saa olla itsetarkoitus. Sen on oltava jokaisen tarvitsevan luettavissa ja ymmärrettävissä. Usein tähän päämäärään päästään monitasoisella toteutuksella, jossa keskeisimmät hätätilanteissa toimimisen ohjeet on kerätty omaksi kokonaisuudekseen.

Pelastussuunnitelmien lisäksi Offire tarjoaa apuaan myös esimerkiksi sisäisten ohjeistojen sekä eri henkilöstöryhmille laadittavien toimintaohjeiden suunnittelussa.

Offiren rooli voi vaihdella alkaen muutaman tunnin konsultoinnista koko pelastussuunnitelman tai muun kokonaisuuden toteutukseen, tarpeenne mukaan. Toteutamme haluttaessa myös koulutuksen, jossa suunnitelman sisältämät toimintamallit tuodaan henkilökunnan tietoon.

Offire Oy
Koulutus ja konsultointi