null

POISTUMISKOULUTUKSET JA -HARJOITUKSET


Poistumisharjoituksen avulla kehitetään turvallisuusorganisaation ja muun henkilökunnan toimintaa hätätilanteissa.

Harjoitus toteutetaan vaiheittain:

  • valmistava koulutus vastuuhenkilöille
  • valmistava koulutus henkilökunnalle (haluttaessa)
  • poistumisharjoituksen toteutus
  • palautetilaisuus vastuuhenkilöille; havainnot ja toimenpidesuositukset
  • lyhyt kirjallinen palaute

Tarvittaessa poistumisharjoitus voidaan toteuttaa myös vain henkilökunnan harjoituksena. Tällöin harjoituksessa kierretään kouluttajan johdolla rakennuksen tilat, käydään läpi poistumistiet ja niiden käyttö, sekä henkilökunnan toiminta vaaratilanteissa rakennusta asiakkaista tyhjentämättä.

Offire Oy
Koulutus ja konsultointi