null

DEFIBRILLAATTORIN KÄYTTÖKOULUTUKSET PPE-D


PPE-D on elvytyskoulutus, johon on liitetty defibrillaattorin käyttö elvytystilanteissa. Tutkimukset osoittavat, että kammiovärinäpotilaan ennusteen kannalta merkittävässä asemassa ovat nopea hätäilmoitus, elvytyksen aloittaminen ja kammiovärinän hoito defibrilloimalla.

Koulutus sisältää luentoja ja käytännön harjoittelua, ja kestää ryhmän koosta riippuen 2 - 2,5h.

Koulutus on tarkoitettu henkilökunnalle riskikohteissa, joihin on sijoitettu puoliautomaattisia defibrillaattoreita. Tällaisia suurten ihmismäärien kohteita ovat mm. tavaratalot, hotellit ja satamat. PPE-D koulutusta annetaan laitteiden käyttöönoton yhteydessä, sekä kertauskoulutuksena.

Koulutuksessa käydään läpi elvytyksen teoriaa, simuloidaan harjoituksissa todellisia tilanteita, ja opastetaan elvytystaitojen kehittämisessä.

  • sydänpysähdyksen syitä
  • elottomuuden toteaminen
  • lisäavun hälyttäminen
  • elvytystekniikka defibrillaattoria käyttäen
  • käytännön harjoittelua
Offire Oy
Koulutus ja konsultointi