null

PALOTURVALLISUUSKOULUTUS


Offiren toteuttama paloturvallisuuskoulutus on yleensä suunnattu ensisijaisesti yrityksen tai yhteisön suojeluorganisaatiolle, eli nimetyille suojeluvalvojille ja turvallisuudesta vastaavalle johdolle. Koulutuksen sisältöä ja kestoa säätämällä koulutus voidaan sovittaa myös koko henkilökunnalle soveltuvaksi.

Paloturvallisuuskoulutukset sisältävät mm:

  • yleisimmät syttymissyyt
  • rakenteellinen paloturvallisuus
  • tulipalon kehittyminen
  • toiminta tulipalossa
  • hätäilmoitus
  • suojeluorganisaation jäsenten toiminta ja tehtävät poistumistilanteessa
  • suojeluorganisaation jäsenten rooli yrityksen turvallisuuskulttuurin ylläpitäjinä
  • alkusammutusvälineet ja niiden käyttö
  • käytännön turvallisuuskierros tiloissa (haluttaessa)
  • alkusammutusharjoitus (haluttaessa)

Koulutukseen voidaan sisällyttää alkusammutusharjoitus, jossa harjoitellaan käsisammuttimen ja sammutuspeitteen käyttöä. Haluttaessa toteutetaan myös käytännön turvallisuuskierros kohteessa eli turvallisuuskävely - kouluttajan johdolla nostetaan esille luennoillakin mainittuja keskeisiä asioita.

Paloturvallisuuskoulutukset ovat yleensä kohde- ja tapauskohtaisesti muokattuja, ja perustuvat kouluttajan edeltävään kohteeseen tutustumiseen. Koulutusten sisällössä huomioidaan kohteen erityispiirteet, toiminnan luonne, sekä koulutettava henkilöstöryhmä. Muita huomioitavia seikkoja ovat aikaisempi ja tulevaisuudessa toteutettavaksi suunniteltu koulutus, sekä yrityksen tai yhteisön sisäiset ohjeistot.ALKUSAMMUTUSHARJOITUS

Alkusammutusharjoituksessa harjoitellaan käsisammuttimen ja sammutuspeitteen käyttöä, sekä haluttaessa ihmisen sammuttamista. Harjoituksessa ei synny sotkua eikä savua. Harjoitukselle voidaankin yleensä löytää sopiva paikka aivan asiakkaan toimipaikan tuntumasta.

Alkusammutusharjoitus toteutetaan usein osana laajempaa koulutusta, mutta järjestämme niitä mielellämme myös erikseen.

Offire Oy
Koulutus ja konsultointi