null

ENSIAPUKOULUTUKSET

EA1, EA2, HÄTÄENSIAPU, RÄÄTÄLÖIDYT KOULUTUKSET


Ensiapukoulutusten sisältöön kuuluu mm:

  • hätäilmoituksen tekeminen
  • hoitoketju
  • toiminta onnettomuustilanteissa
  • toiminta sairauskohtauksissa
  • hengitysteiden varmistaminen
  • peruselvytys
Koulutuksissa opetetaan oikea toiminta onnettomuuden havaitsemisesta tai potilaan kohtaamisesta ammattiavun saapumiseen. EA1-koulutusten kesto on 14-16 tuntia, EA2-koulutusten 8 tuntia (kesto muuttunut 2022), ja hätäensiapukoulutusten yleensä 4-8 tuntia. Räätälöityjen täsmäkoulutusten kesto sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.


Offiren kouluttajien laaja käytännön kokemus kiireellisessä ensihoidossa antaa hyvät mahdollisuudet koulutuksen sisällön tapauskohtaiseen muokkaamiseen.


Ensiapukoulutusten Kela-korvattavuus


Työnantaja voi halutessaan hakea Kelalta korvausta työntekijöilleen järjestämästään ensiapukoulutuksesta, osana ehkäisevää työterveyshuoltoa, tiettyjen edellytysten täyttyessä. Jos korvausta on tarkoitus hakea, tämä tulee huomioida koulutuspäivää sovittaessa, jotta voidaan varmistaa kouluttajaksi sellainen Offiren kouluttaja, jolla on suoritettuna vaadittu lyhyt ensiapukouluttajan lisäkoulutus.

Kelan korvauksen edellytyksenä ei ole koulutuksen sisällön toteuttaminen esimerkiksi EA1- tai EA2-mukaisena, eikä osallistujien suoritusmerkintöjen teko SPR:n (Suomen Punainen Risti) ylläpitämiin ensiapukoulutusten suoritusrekistereihin.


Offire Oy
Koulutus ja konsultointi