null

POISTUMIS- JA SUOJAUTUMISHARJOITUKSET


Poistumisharjoitus (evakuointiharjoitus) ja suojautumisharjoitus (sisälle suojautumisharjoitus) järjestetään turvallisuusorganisaation ja muun henkilökunnan hätätilanteiden toimintakyvyn parantamiseksi.

Harjoitus toteutetaan vaiheittain:

  • valmistava koulutus vastuuhenkilöille
  • valmistava koulutus henkilökunnalle (haluttaessa)
  • harjoituksen toteutus
  • palautetilaisuus vastuuhenkilöille; havainnot ja toimenpidesuositukset
  • lyhyt kirjallinen palaute

Tarvittaessa poistumisharjoitus voidaan toteuttaa myös vain henkilökunnan harjoituksena, rakennusta asiakkaista tyhjentämättä. Tällöin harjoituksessa kierretään kouluttajan johdolla rakennuksen tilat, käydään läpi poistumistiet ja niiden käyttö, sekä henkilökunnan toiminta vaaratilanteissa.


Vastaavasti myös sisälle suojautumisharjoitus voidaan haluttaessa toteuttaa ensi vaiheessa vain vastuuhenkilöiden tai henkilökunnan harjoituksena. Näin esimerkiksi oppilaitoksissa koulutuksen ja harjoitusten aikana tehdyt havainnot ja toimenpidesuositukset voidaan hyödyntää kohdekohtaisten toimintamallien muokkaamisessa ja kehittämisessä, sekä myöhemmin opiskelijoiden kanssa toteutettavan harjoituksen suunnittelussa.

 

Offire Oy
Koulutus ja konsultointi