null

TURVALLISUUSKONSULTOINTI


Offire tarjoaa konsultointia palo- ja evakuointiturvallisuuteen, sekä hätä- ja ensiaputilanteiden toimintamalleihin liittyvissä asioissa.

Offiren rooli voi vaihdella alkaen muutaman tunnin konsultoinnista koko pelastussuunnitelman tai muun kokonaisuuden toteutukseen, tarpeenne mukaan. Toteutamme haluttaessa myös koulutuksen, jossa suunnitelmien sisältämät toimintamallit tuodaan henkilökunnan tietoon.


Pelastussuunnitelmat

Kiinteistöön laaditun pelastussuunnitelman tulee täyttää pelastuslain ja pelastustoimiasetuksen vaatimukset. Tämän ohella on kuitenkin tärkeää, että suunnitelma on jokaisen tarvitsevan luettavissa ja ymmärrettävissä. Usein tähän päämäärään päästään monitasoisella toteutuksella, jossa keskeisimmät hätätilanteissa toimimisen ohjeet on kerätty omaksi kokonaisuudekseen.


Toimintaohjeiden laatiminen

Pelastussuunnitelmien lisäksi Offire tarjoaa apuaan myös esimerkiksi yrityksen sisäisten turvallisuusohjeistojen sekä eri henkilöstöryhmille laadittavien hätätilanteiden toimintaohjeiden suunnittelussa.

Toimintaohjeet voivat olla esimerkiksi yksittäisen työpisteen tai -kohteen onnettomuustilanteiden ohjeita, kiinteistön nimettyyn suojeluorganisaatioon kuuluvien alueittaisia toimintaohjeita, hätätilanteiden ohjekortteja vaihtelevan työroolin (esimerkiksi hotellit) kohteisiin, tai vaikkapa yrityksen sisäverkkoon laadittavia henkilökunnan turvallisuusohjeistoja.

Ohjeistojen tarve on tapauskohtaista ja se arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa.


Esteettömyyskartoitus

Suunniteltaessa rakennuksen hätätilanteiden evakuointiratkaisuja, tulee aina huomioida myös liikuntarajoitteiset henkilöt. Usein on järkevää liittää tilojen evakuointiratkaisujen suunnitteluun myös kokonaisvaltainen tilojen esteettömyyden läpikäynti.

Esteettömyyskartoituksessa varmistetaan tilojen käytettävyys, saavutettavuus ja turvallisuus liikuntarajoitteisten henkilöiden osalta. Yhteistyökumppanimme esteettömyyskartoituksissa on Sujuvasti (https://www.sujuvasti.fi) .Sujuvasti kuvajpg

 


Offire Oy
Koulutus ja konsultointi