null

ESIMERKKEJÄ ENSIAPUKOULUTUKSISTA

 


HÄTÄENSIAPUKOULUTUS / KERTAUS 4-8h


Sisältää ensiapuluennot ja käytännön harjoituksia.

Luennot:

 • hätäilmoituksen tekeminen
 • verenvuodon tyrehdyttäminen
 • hengitysteiden avaaminen
 • vierasesineen poisto hengitysteistä
 • yleisimmät vakavat sairauskohtaukset
 • toiminta sairauskohtauksissa
 • elottomuus ja peruselvytys

Käytännön harjoitukset:

 • puhallus- ja paineluelvytysharjoitus
 • hengitysteiden avaaminen
 • kylkiasento
 • vierasesineen poisto hengitysteistä
 • potilaan hätäsiirto

Koulutusryhmän maksimi koko on enintään 20 henkeä. Haluttaessa hätäensiapukoulutus voi toimia samalla kertauskoulutuksena, jonka suoritettuaan osallistujat saavat kolme vuotta jatkoa voimassa oleviin SPR:n EA1- suorituksiinsa. Asiasta on mainittava kurssin sisällöstä ja ajankohdasta sovittaessa. EA1- suoritusten voimassaolon jatkaminen on mahdollista mallilla EA1-KERT-EA2-KERT-EA1, tai mallilla EA1- EA2- KERT-EA1.    

 


ENSIAPUKOULUTUS 16h (Vastaa sisällöltään EA1-kurssia)


Koulutus jaetaan kahdelle päivälle - kaksi kahdeksan tunnin koulutuspäivää, sisältäen luentoja ja käytännön harjoituksia.


EA1-kurssin tyypillinen sisältö:

Luennot:

 • hätäilmoituksen tekeminen
 • ihmisen peruselintoiminnot
 • potilaan tutkiminen
 • verenvuodon tyrehdyttäminen
 • hengitysteiden avaaminen
 • vierasesineen poisto hengitysteistä
 • elottomuus ja peruselvytys
 • yleisimmät vakavat sairauskohtaukset
 • toiminta sairauskohtauksissa
 • myrkytykset ja yliannostukset
 • vammapotilaan kohtaaminen
 • palovammat
 • alilämpöinen potilas
 • sähkötapaturmat
 • murtumat
 • venähdykset ja nyrjähdykset
 • toiminta onnettomuuspaikalla
 • ihmisen käyttäytyminen kriisitilanteissa

Käytännön harjoitukset:

 • pulssin ja hengityksen tarkistaminen
 • puhallus- ja paineluelvytysharjoitus
 • hengitysteiden avaaminen
 • kylkiasento
 • vierasesineen poisto hengitysteistä
 • potilaan hätäsiirto
 • vammapotilaan käsittely
 • case-harjoittelu

Koulutusryhmän maksimi koko on enintään 20 henkeä.

 


ENSIAPUKOULUTUS 8h (Vastaa sisällöltään EA2-kurssia)


EA2-koulutuksen kesto vuonna 2022 on 8 tuntia, entisen 16 tunnin sijaan. Kurssin tavoitteena on syventää kurssilaisen tietämystä erilaisista ensiapua vaativista tilanteista, tapaturmissa syntyvistä vammoista ja niiden ensiavusta.

Koulutusryhmän maksimi koko on enintään 20 henkeä. Haluttaessa EA2-koulutus voi toimia samalla kertauskoulutuksena, jonka suoritettuaan osallistujat saavat kolme vuotta jatkoa voimassa oleviin SPR:n EA1- suorituksiinsa. Asiasta on mainittava kurssin sisällöstä ja ajankohdasta sovittaessa. EA1- suoritusten voimassaolon jatkaminen on mahdollista mallilla EA1-KERT-EA2-KERT-EA1, tai mallilla EA1- EA2- KERT-EA1.    

 


RÄÄTÄLÖIDYT JATKOULUTUKSET


Offiren kouluttajien toiminta käytännön ensihoidon tehtävissä antaa hyvät mahdollisuudet koulutuksen sisällön tapauskohtaiseen muokkaamiseen. Koulutus voidaan rakentaa osittain tai vaikka kokonaan halutun erityisaiheen ympärille.

Ensiapukoulutus esimerkiksi case-harjoituksina on myös hyvä osa ja täydennys muutakin turvallisuusasiaa sisältävään rastikoulutukseen, tai esimerkiksi yrityksen toimintapäivän osana. Pyydä tarjous haluamastasi toteutusmallista, tai pyydä meiltä ehdotus toteutukseksi.


Offire Oy
Koulutus ja konsultointi