null

ESIMERKKEJÄ PALOTURVALLISUUSKOULUTUKSISTA


Koulutuksen sisältöön tehdään aina kohteeseen ja toimintaan liittyviä tapauskohtaisia täydennyksiä ja muutoksia.


PALOTURVALLISUUSKOULUTUS 4h

Esimerkki sisältää paloturvallisuusluennot 3h ja noin 1h alkusammutusharjoituksen.

Luennot 3h:

 • yleisimmät syttymissyyt
 • tulipalon kehittyminen
 • rakenteellinen paloturvallisuus
 • toiminta tulipalossa
 • hätäilmoitus
 • alkusammutusvälineet ja niiden käyttö
 • paloturvallisuuskierros kohteessa (haluttaessa)

Alkusammutusharjoitus 1h:

 • käsisammuttimen käyttö
 • sammutuspeitteen käyttö
 • ihmisen sammuttaminen (haluttaessa)

Jos koulutettavat ovat kiinteistön suojeluorganisaation jäseniä, koulutuksen sisältöä täydennetään vastaavasti. Samoin, jos kiinteistössä tullaan lähitulevaisuudessa järjestämään poistumisharjoitus, tämä huomioidaan koulutuksen sisällössä.


TURVALLISUUDEN RASTIKOULUTUS

Offiren koulutuksissa huomioidaan kohteessa aikaisemmin toteutettu koulutus. Perusvaiheen jälkeen päästään yleensä parhaisiin tuloksiin, kun luento-osuuksien osuutta vähennetään, ja koulutuksiin tuodaan erilaisia käytännön tilanteisiin liittyviä käytännön harjoituksia. Toteutusmalli on tällöin yleensä rastikoulutus. Näin varmistetaan paitsi perusasioiden kertaus, myös valmiuksien kehittyminen.

Rastikoulutuspäivä voi haluttaessa sisältää osioita myös muista aihepiireistä, esimerkiksi hätäensiaputilanteen tai uhkaavan henkilön kohtaamisen. Pyydä tarjous haluamastasi toteutusmallista, tai pyydä meiltä ehdotus toteutukseksi.


ASUKASILTA TALOYHTIÖILLE 2h

Taloyhtiön pelastussuunnitelmaan tukeutuva paloturvallisuusluento, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti taloyhtiöille tärkeisiin asioihin. Luennon pituus on noin kaksi tuntia.

Luennot:

 • kerrostalon / rivitalon paloturvallisuus
 • yleisimmät syttymissyyt ja ennaltaehkäisy
 • toiminta tulipalossa
 • hätäilmoituksen tekeminen
 • alkusammutuksen teoria ja välineet
 • asukkaiden turvallisuusohjeet


TAPAHTUMATURVALLISUUS

Yleisötapahtumien turvallisuusvastaavina toimivat Offiren kouluttajat valottavat henkilökunnan näkökulmasta tapahtumakohtaisen pelastussuunnitelman sisältöä, viranomaisten vaatimuksia, sekä toimintaa hätätilanteissa tapahtuman aikana. Usein tapahtumien järjestelyihin liittyy useita toimijoita, sekä erilaisia tilapäisiä järjestelyjä ja ratkaisuja. Koulutuksessa painotetaan tästä seuraavien vaaratilanteiden havaitsemista ja välttämistä. Tapahtumaturvallisuuden koulutus toteutetaan yleensä muun koulutuksen yhteydessä, ja aikaa tähän osioon varataan noin tunti.

Offire Oy
Koulutus ja konsultointi