null

TULITYÖKURSSIT


Järjestämme tulityökoulutusta yrityskohtaisena koulutuksena ryhmille, sekä aika ajoin myös avoimissa ryhmissä.


Lähiaikoina meillä ei ole tulossa avoimia ryhmiä. Pyydä meiltä tarjous tulityökoulutuksen toteutuksesta yrityksessäsi.


Tulitöiden tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää hyväksytyn tulitöiden turvallisuuskurssin suorittamista. Tulityökurssi on tarkoitettu tulitöiden tekijöille, sekä valvonta- ja vartiointihenkilöstölle. Tulityöt ovat palovaaraa aiheuttavia töitä, joissa syntyy kipinöitä, tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä.


Yhden päivän mittaisen kurssin käynyt henkilö saa todistukseksi kurssista viisi vuotta voimassa olevan tulityökortin. Aikaisemman erilllisen kattotulityökortin sijasta kaikki tulityökortit oikeuttavat nyt myös tekemään kattotulitöitä. Kurssilla opitaan ymmärtämään tulitöihin liittyvät riskit, perehdytään suojeluohjeeseen ja tulitöiden turvatoimenpiteisiin, sekä harjoitellaan alkusammutusta käsisammuttimella ja sammutuspeitteellä.


Tulityökurssin kesto 7-8 h

Offire Oy
Koulutus ja konsultointi